Trụ sở chính: 42A Lương Ngọc Quyến,Văn Quán, Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Điện thoại:02432303533

Hotline: 0966753858

Website: www.c3tohienthanh.edu.vn

Facebook: https://www.facebook.com/c3tohienthanh.edu.vn

    0966753858