ĐĂNG KÍ TRỰC TUYẾN VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2023 - 2024

ĐƯỜNG LINK ĐĂNG KÍ XÉT TUYỂN VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT TÔ HIẾN THÀNH: 

https://forms.gle/UxybPgH1LQE3k3e58

(Phụ huynh đăng kí xét tuyển thực hiện theo hướng dẫn bên dưới)

0966753858