Hoạt động trải nghiệm môn Ngữ Văn cho học sinh khối 10

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM MÔN NGỮ VĂN

DÀNH CHO HỌC SINH LỚP 10 TẠI BẢO TÀNG DÂN TỘC HỌC VIỆT NAM


Ngày 26/9/2020 Tổ bộ môn Ngữ Văn cùng toàn thể học sinh khối 10 đã tổ chức hoạt động trải nghiệm, tìm hiểu về kho tàng văn học Dân tộc tại BẢO TÀNG DÂN TỘC HỌC VIỆT NAM. Chuyến đi nhằm tạo cho học sinh khối 10 tiếp cận những thông tin về đời sống người dân Việt Nam thông qua hình ảnh, tư liệu, vật dụng, văn hóa của đồng bào các Dân tộc Việt Nam.

Qua đó học sinh có được tư liệu để làm cơ sở cho các bài học đối với môn Ngữ Văn, hiểu rõ được hình ảnh chân thực, sinh động trong các bài văn sắp tới sẽ học trong hành trình đi tìm văn hóa Việt Nam. Đồng thời tạo cho học sinh có nguồn tư liệu dồi dào cho các bài văn của 3 năm học cấp 3 tại Trường THPT Tô Hiến Thành thân yêu!

0966753858