Học bổng và ưu đãi giáo dục

HỌC BỔNG VÀ CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI NĂM HỌC 2022 – 2023

  1. KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP:

- Miễn 30% học phí của cả 03 năm học cho những thí sinh có điểm thi vào cấp 3 theo kế hoạch thi của Sở GD&ĐT từ 54 điểm trở lên;

- Cấp học bổng cho học sinh đạt từ 50 điểm trong kỳ thi vào 10

Ghi chú: Chỉ tiêu miễn giảm chiếm 5% trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh của Nhà trường. Nếu số lượng đạt lớn hơn 5% chỉ tiêu, Nhà trường sẽ ưu tiên theo thời gian nộp hồ sơ của thí sinh. Chế độ miễn giảm được duy trì cho các học kỳ tiếp theo nếu học sinh đạt được kết quả học tập xếp loại Giỏi.

II. KHUYẾN KHÍCH TUYỂN SINH:

STT

ĐỐI TƯỢNG

MỨC KHUYẾN KHÍCH

1

Gia đình có hai con trở lên học tại trường.

Giảm 20% học phí hàng năm cho con thứ hai trở đi.

2

CB, NV, GV nhà trường có con học tại trường.

Giảm 20% học phí hàng năm

3

PHHS/HS giới thiệu được 1-2 học sinh tham gia học tại trường

Giảm 5% học phí 01 năm học cho PHHS/HS

4

PHHS/HS giới thiệu được 3-4 học sinh tham gia học tại trường

Giảm 10% học phí 01 năm học cho PHHS/HS

5

PHHS/HS giới thiệu từ 5 học sinh trở lên tham gia học tại trường

Giảm 15% học phí 01 năm học cho PHHS/HS

PHHS/HS giới thiệu học sinh tham gia học tại trường nộp hồ sơ trước ngày 10/6/2022 sẽ được hưởng mức khuyến khích trên.

Tổng khuyến khích mục 3,4,5 không vượt quá 10% trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh của Nhà trường. Nếu số lượng đạt lớn hơn 10% chỉ tiêu, Nhà trường sẽ ưu tiên theo thời gian nộp hồ sơ của thí sinh.

Các trường hợp trên phải có xác nhận của Ban Tuyển Sinh ngay khi nộp hồ sơ.

III. KHUYẾN KHÍCH ĐÓNG HỌC PHÍ:

Hoàn thành các khoản đóng góp và học phí Kỳ I trước ngày 30/05/2022

Giảm 5% học phí

Hoàn thành các khoản đóng góp  và học phí cả năm trước ngày 05/09/2022

Giảm 5% học phí

Lưu ý: Học sinh phù hợp nhiều mức ưu đãi + khuyến khích chỉ được hưởng 01 mức cao nhất. Nhiều học sinh cùng đạt số điểm của học bổng, Nhà trường sẽ ưu tiên theo thời gian nộp hồ sơ của thí sinh.

 

0966753858