Lễ kết nạp đoàn viên cho học sinh trường THPT Tô Hiến Thành

Tiết học Cảm tình đoàn của những thanh niên ưu tú trong toàn trường, chuẩn bị cho Lễ kết nạp Đoàn viên năm học 2020 - 2021

0966753858