Thông báo kỉ luật về việc đi học muộn

Để nâng cao kỷ luật của nhà trường, năm học 2020 - 2021, thầy giáo Nguyễn Như Thành - Phụ trách hoạt động Đức dục trong nhà trường đã chỉ đạo và phối hợp cùng thầy Tổng giám thị, Đoàn thanh niên thắt chặt kỷ luật về nề nếp của các em học sinh.

Với dự án "Kỷ luật không nước mắt", thầy Thành đã đưa ra hình phát cho các em học sinh vi phạm nội quy nhà trường phải tham gia dự án "Đọc sách để thay đổi", trong đó các em sẽ tham gia rèn luyện bằng cách tìm đọc 01 cuốn sách/1 tuần và tóm tắt lại những điều học được trong 4 trang giấy vở học sinh và nộp về cho BGH nhà trường.

0966753858